+98 41 343 298 18

جعبه های لمینتی سه لا


جعبه های لمینتی سه لا

جعبه های لمینتی سه لا هم معمولا در سه کلاس E فلوت ،B فلوت وC فلوت و گاها Aفلوت هم تولید میشود. تفاوت این کلاس هم در اندازه گام فلوتینگ میانی محصول است. در جعبه های لمینتی سه لا ، جنس زیره دارای سه لایه شامل فلوتینگ و دو سطح به عنوان فیس در دو طرف فلوتینگ میباشد که سطح لمینت شده به عنوان لایه چهارم بر روی یکی از سطوح فیس قرار گرفته و در واقع سازه ای چهار لایه ای را تشکیل میدهد.

from the top to botton :E flute,B flute,C flute
E flute,B flute,C flute:بترتیب از بالا به پایینجعبه های لمینتی پنج لا

در این نوع از جعبه ها جنس زیره متشکل از دو سطح فلوتینگ که بوسیله سه سطح فیس احاطه شده است میباشد. ترکیب فلوتینگ مذکور میتواند به صورت E,E ، E,B ، B,C و ..... باشد که در صنعت بسته بندی ایران معمولا حالت B,C متداول است .درجه مرغوبیت و کیفیت جنس زیره وابسته به لایه های تشکیل دهنده آن است . سطوح فلوتینگ نقش استحکام دهندگی به ساختار و مقاومت در برابر فشار و ضربه داشته و سطوح فیس نقش مقاومت در برابر پارگی و ترکیدگی محصول را در خط تا و نقاط دارای فشار دارد.
  


93/10/5: تاريخ ارسال
نويسنده :واحد فني

نظر دهي به اين پست امکان پذير نمي باشد