کارتن سازی در زنجان

تولید ورق کارتن و جعبه کارتنی دراستان زنجان

با توجه به نزدیک بودن استان زنجان و همجوار بودن با استان آذربایجان شرقی، شرکت اطلس کارتن در صدد است برای توسعه فعالیت خود درعرصهتولید ورق کارتن وجعبه های کارتنی وارسال به استان زنجان اقدامات ویژه ایی درنحوه فروش خود انجام دهد، این شرکت برای فروشورق کارتن وهمچنین کارتن وجعبه های کارتنی در شهر زنجان شرایط ویژه ایی را فراهم کرده است،چنانچه طراحی های کارتن برای این به صورت رایگان انجام می گیرد .در سفارشات باتیراژه بیش از 5000 عدد عزینه ارسال کارتن به صورت تخفیف درانجام می گیرد.این شرکت این شرکت از سالهای قبل در تولید کارتن در شهر زنجان نقش به سزایی داشته واخیرادرراستای تولید ورق کارتن درشهر زنجان نیز اقدام به ایجاد نمایندگی دراین استان انجام داده است تامراجعین محترم با مراجعه به نمایندگی کارتن سازی و ورق سازی این شرکت در شهر زنجان نیاز به هزینه وصرف وقت نباشد. امیداست این شرکت باتولید کارتن وورق کارتن های باکیفیت بالا در این استان نیازعمده استان زنجان از بابت ورق کارتن در عرض های مختلف وانواع جعبه های کارتنی لمینتی وچاپی این استان تامین شود.