Written by admin بر آگوست 25, 2018 در جعبه سازی کارتن سازی

تقسیم بندی فلوت ها یا کنگره ها بر حسب ارتفاع و تعداد موج ها:

فلوت یا کنگره نوع A ( کارتن آ فلوت )
ارتفاع هر کنگره بین ۴/۵ تا ۵ میلیمتر و تعداد کنگره ها بین ۱۰۵ تا ۱۲۵ عدد در هر متر می باشد.در این نوع فلوت به دلیل ارتفاع بلند کنگره ها خاصیت ضربه گیری و مقاومت فشاری نسبی بیشتر بوده و از مقاومت بالایی برخوردار است.

فلوت یا کنگره نوع B ( کارتن بی فلوت )
ارتفاع هر کنگره بین ۲/۱ تا ۲/۹ میلیمتر و تعداد کنگره ها بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ عدد در هر متر است.این نوع کنگره از مقاومت در برابر له شدگی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

فلوت یا کنگره نوع C ( کارتن سی فلوت )
ارتفاع هر کنگره بین ۳/۵ تا ۳/۷ میلیمتر و تعداد کنگره ها بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ عدد در هر متر می باشد. این نوع کنگره دارای استحکام کمتری نسبت به فلوت A می باشد.

فلوت یا کنگره نوع E ( کارتن ای فلوت)
ارتفاع هر کنگره بین ۱/۱ تا ۱/۶ میلیمتر و تعداد کنگره ها بین ۲۹۰ تا ۳۲۰ عدد در هر متر است.این نوع فلوت دارای بیشترین مقاومت در برابر له شدگی است و به دلیل سطح صاف تر و صیقلی تر برای چاپ مناسب تر است .
از این فلوت بیشتر برای بسته بندی های کوچک (بچه کارتن)استفاده میشود و در بسته های بزرگ (مادرکارتن) به همراه سایر فلوت ها (مقوای سه لا و پنج لا) استفاده میگردد.

عمده ترین الگوی کنگره ها , کنگره A می باشد. در این پیکربندی,کمترین تعداد کنگره در ازای هر متر مقوا وجود دارد و در نتیجه مقوا دارای کمترین مقاومت در برار به شدگی است. مقوایی با الگوی کنگره A دارای بیشترین ضخامت است.
مقاومت پایین در برابر له شدگی به همراه ضخامت حداکثر باعث میشود تا هنگام نیاز به مقوای ضربه گیر,مقوای با این الگو مفیدترین باشد.
پ

3نظر
mahdi

آگوست 14, 2020 @ 14:06

پاسخ

خیلی ممنون از سایت مفیدتون سایت خیلی خوبی دارین

admin

آگوست 16, 2022 @ 07:40

پاسخ

عالی هستین

فاطمه

آگوست 16, 2022 @ 07:42

پاسخ

عالی هستین

ترک نظر